Kontakt

OPG KAPETANOVIĆ

Nositelj: Miralem Kapetanović
Tomislava Tomića 25, Kutjevo
MIBPG: 96681

Žiroračun: HR9823860023100783538
Podravska banka d.d.

Kontakt:

GMS: 0038598 475 961

e-mail: vinakapetanovic@gmail.com

Scroll Up